Nord-norsk student- og elevhjem

Nordnorsk Student - og Elevhjem

Nord-norsk student og elevhjem, med Kaj Munks vei i forgrunnen. Foto: Teigens fotoatelier / DEXTRA Photo

«Nordnorsken», John Colletts allé 110

Hybelhus beregnet på elever og studenter fra Nord-Norge, oppført 1958–60, arkitekt Erling Viksjø. Består av tre bygninger med totalt 147 hybler og leiligheter.

Hjemmet eies av en stiftelse opprettet 1945 av Nordlændingenes Forening under ledelse av Nanna With.