Gårder

Gårder i Vestre Aker

Del av kart hentet fra H. Sollied: Akersgårder (1947), utarbeidet av Harald Wilhelmsen etter matrikkelen 1. april 1903

Fram til den første verdenskrig var vårt område et typisk bynært landbruksområde.

Gå til artikkel om de enkelte gårdene i området: