Østhorn

Sveitserhuset i Nordbergveien 35

ARTIKKEL FRA FØR OG NÅ 2013
478

Nordbergveien 35 – også kalt Østhorn

Det eldste huset i Nordbergveien, bortsett fra Nordberg gård, finner vi mellom Nilserudkleiva og Havnabakken. Bygningen i Nordbergveien 35 er i sveitserstil og ble reist i 1899.

Av Hans Andreas Grimelund-Kjelsen

Huset ble bygget av Carl Kjelsen, som arvet Nordberg gård i 1883 av sin onkel, ordfører Hans Grimelund. Carl Kjelsen var født i 1831 og var ingen ungdom lenger da han overtok gården. Han planla dels å selge hele gårdsbruket med inn- og utmark til Christiania kommune, dels vurderte han å overdra eiendommen til sin sønn Hans Grimelund Kjelsen, f. 25.1.1880. Det viste seg at avtalen med kommunen falt i fisk, og Carl Kjelsens sønn ble dermed eier av Nordberg gård, formalisert med tinglyst skjøte i 1905. Carl Kjelsen hadde behov for egen bolig, og det førte til at eiendommen i nr. 35 så dagens lys under gårdsnummer 52, bruksnummer 2 i Aker herred. Skyldelingsforretningen for eiendommen ble tinglyst 21.7.1899. Carl Kjelsen fikk også hånd om bruksnummer 8, som ligger langs Havnabakken og Havnajordet.

Huset er i typisk sveitserstil i to etasjer og loft, med innbygget glassveranda over to plan. Stor etasjehøyde og en grunnflate på over 200 kvm. Huset ble lagt inntil Nordbergveien, som hadde en noe høyere plassering i terrenget enn dagens trasé.

Carl Kjelsen bodde på eiendommen i 16–17 år med sin hustru Fredrikke, f. Muus. Hun kom fra Muus-slekten på Store Ullevål gård. For barnebarna var de besteforeldrene på Østhorn. Etter Carl Kjelsens død i 1916 ble eiendommen solgt på skiftet. Hans hustru valgte å flytte tilbake til Nordberg gård, til sin sønn og svigerdatter. Hun døde i 1924.

145

Nordbergveien utenfor nr. 35. Nordberg gård i bakgrunnen. Bildet er tatt ca. 1910–20.

Tinglysingsprotokollene viser at gnr. 52, bnr. 2 + 8, ble solgt for kr. 52 500,– i henhold til kjøpekontrakt av 15.9.1917 mellom Carl Kjelsens arvinger, hustru og barn, og forstkandidat Jens Taasen og kjøpmann Anders Jensen. Skjøtet til kjøperne ble tinglyst to år etter, datert 22.8.1919. De nye eierne var ikke sene med å overdra eiendommen videre til Aker kommune ved tinglyst skjøte av 14.10.1919. Salgssummen hadde doblet seg til kr. 100.000,–. Også i eldre tider kunne det gå en kule varmt i eiendomshandler. Jens Taasen var for øvrig bror av Erling Taasen, daværende eier av Taasen Nordre.

I mange år var Nordbergveien 35 i kommunalt eie. I hovedsak var den en utleiebolig for lærerne på Tåsen skole. En periode før krigen bodde overlærer Sigurd Hansen der, men han ble erstattet av den nye nazioverlæreren i 1940. Etter krigen kom overlærer Hansen tilbake og fortsatte på skolen til 1947. Senere fikk hans datter og hennes familie lov til å leie nr.35. Datteren Randi Steen underviste i pianospill. Mange minnes lærer Granheim og lærer Foss. Sistnevnte var som kjent far til stortingspolitikeren fra Høyre, Per Chr. Foss. Overlærer Bernhard Stokke bodde ellers i eiendommen ved siden av, i Nordbergveien nr. 37.

Kommunalt eie kan være ensbetydende med et noe semmert vedlikehold. I stedet for å rehabilitere eiendommen valgte kommunen å utby den på det private marked. Fra flere hold ble det ytret ønske om å bruke nr. 35 til bydelens kulturhus, men budsjettmessige hensyn fikk altså overtaket. Eiendommen ble seksjonert og solgt i 2004/2005. De nye eierne foretok full rehabilitering av eiendommen med nye gulv og til dels ny innredning. Den ytre fasade ble dog beholdt med taket og glassverandaen intakt. Fra utsiden fremstår derfor huset fortsatt som for over hundre år siden.

Bnr. 8 er fortsatt i kommunalt eie.

Referanse: Aker herredskriveri, Gammel arkivreferanse I 57,  Statsarkivet/Arkivverket- Tinglysingsprotokoller 1917–19