Kaare Sundby 1/1 1901 – 9/2 1945

ARTIKKEL FRA FØR OG NÅ 2013

Kaare Sundby var født i Modum, sønn av veterinær Theodor Sundby og kone Gullaug f. Bjertnes. Han ble utdannet ingeniør i Tyskland og snakket derfor godt tysk, hadde utdannelse både fra teknisk skole og høyskole. Kaare Sundby var ansatt som driftsingeniør i ESAB (Elektriske Svetsnings Aktie Bolaget), Gøteborg.

Kaare Sundby

Kaare Sundby. Foto fra familiealbum

Av Mette Breder

Han bosatte seg med sin familie i Borgestadveien, i den gang Vestre Aker.

Etter den tyske invasjonen i 1940 var han med i krigen, bl.a. ved Stryken. Han drev utstrakt illegal virksomhet, særlig innenfor Milorg og transportorganisasjoner. Var flere ganger i Sverige som kurér, og arbeidet for den engelske etterretningstjenesten, Secret Service. Han deltok i slippgjeng 13221, samt våpentransport.

Fordi han snakket flytende tysk og hadde fått tak i en wehrmachtuniform, spilte han også en viktig rolle ved å lose nordmenn over grensen til Sverige og med transport av jøder.

Etter at nazilederen Karl Martinsen ble likvidert den 8. februar 1945, igangsatte tyskerne en stor hevnaksjon. Kaare Sundby sto på listen over ettersøkte og ble arrestert sammen med 33 andre.

Han ble henrettet om morgenen den 9. februar på Akershus festning og som så mange andre, senket i Oslofjorden. Etterkommere, som den gang var små barn, forteller at han ble angitt, men at de ikke er helt sikre på av hvem. Muligens av en svensk jakteskipper. De forteller også at han ropte til sin kone idet han ble tatt: «Brenn der oppe», antagelig fordi han oppbevarte illegale papirer i annen etasje.

Kilder: Wikipedia. «Våre falne 1939–1945, bind 4.» Minneskrift over falne. Milorg. D.13. Samtale med etterkommere.