Familien Seligmann

ARTIKKEL FRA FØR OG NÅ 2013

Familien Seligmann besto av Richard Sally Seligmann, Luise Benvenida Seligmann og deres to sønner Erik Otto Seligmann og Rolf Sally Seligmann. De var bosatt i Kongleveien 40. Det er blitt meg fortalt at det på denne tiden bodde mange jøder i området. Alle unntatt familien Seligmann kom seg av gårde i tide og flere av disse er kommet tilbake til sine gamle hjem etter krigen.

Av Mette Breder

Hele familien ble sendt med Donau til Tyskland. Mor og far gikk rett i gasskammeret 1. desember 1942, sammen med samtlige jødiske kvinner og barn. Guttene ble antagelig plukket ut til arbeid og holdt ut noen måneder inntil de døde i 1943.

Richard Sally SeligmannRichard Sally Seligmann var født 1. juli 1884 i Wandsbek, Tyskland, og gift med Luise Benvenida Heilbut. Han hadde kontorutdannelse og tysk translatøreksamen. Han kom til Norge i 1905 og arbeidet som redaktør for tidsskriftet «Lær, Sko og Skinn». Han ble arrestert 26. november 1942 og sendt til Tyskland der han omkom i gasskammer i Auschwitz i desember 1942.

Luise SeligmannLuise Benvenida Seligmann, født Heilbut 15. mars 1893 i Hamburg. Hun var gift med Richard Sally Seligmann. Hun hadde tysk translatøreksamen og kom til Norge i 1913, var husmor. Hun ble arrestert 26. november og omkom sammen med sin mann i gasskammer i Auschwitz i desember 1942.

Seligmann (2)Erik Otto Seligmann var født 1916 i Oslo, var sønn av Richard Sally og Luise Benvenida Seligmann. Han hadde middelskole og tegneskole. Erik Otto ble arrestert sammen med familien den 26. november 1942 og sendt til Tyskland der han omkom i fangeleir i 1943.

Rolf Sally Seligmann var født 23. september 1920 i Oslo. Han hadde middelskole, handelsskole og kontorpraksis. Rolf ble arrestert sammen med familien den 26. november 1942 og sendt til Tyskland der han omkom i fangeleir i 1943.

Kilder: «Våre Falne» bind 4. Informasjon fra Sidsel Levin, Jødisk museum. Bildene er hentet fra «Våre Falne», hvor det mangler foto av Rolf Sally Seligmann.