Elverhøy skole

Sognsveien 210

Spesialskole for elever med språk- og sammensatte lærevansker. Het tidligere Blindernveien skole, skal 2016 flyttes inn i et nytt bygg som settes opp ved Kringsjå skole.

Navnet Elverhøy er etter en plass som lå nær skolen, nede ved Sognsvannsbekken. Fastsatt av Nordre Aker bydelsutvalg etter forslag fra Sogn kultur- og historielag.