Fra Ullevål til Ullevålseter – og mye midt imellom

For tiende gang kan historielaget presentere årsskriftet FØR OG NÅ. Årsskriftet sendes nå ut til lagets medlemmer, sammen med vårprogrammet 2014.

Før og nå 2013

Aker-ordføreren Hans Grimelund pryder forsiden av historielagets årsskrift 2013.

Redaktør Hans A. Grimelund-Kjelsen er godt fornøyd med et variert innhold:

– Det strekker seg i alle fall langt geografisk: Fra Ullevål hovedgård og John Colletts plass og helt til Ullevålseter!

Et hovedinnlegg i årsskriftet omhandler Ullevål hovedgård med tilhørende park, tempel og oransjeri. Stoffet er tidligere blitt trykket i Hagebybladet, men for mange lesere vil det være ny og interessant lesning.

Ellers er det artikkel om en av de mest sentrale tillitsmenn i Aker på 1800-tallet, ordfører Hans Grimelund på Nordberg gård. Mange har ikke vært klar over hans posisjon i Aker, muligens fordi det ikke er oppkalt noen vei- eller plassnavn etter ham i vårt strøk. Grimelund-navnet er alt benyttet i området Vinderen/Slemdal.

– Historien om Rødbråtbakken er blitt utførlig nedtegnet i årsskriftet, fortsetter redaktøren, som ønsker å følge opp med omtale av andre gater og veier i kommende numre. Lesere oppfordres til å sende innlegg om sin gatehistorie til redaksjonen!

– Jeg vil også tro at artikkelen om Ullevålseter var etterlengtet hos mange. Vi har hentet den fra Maridalens Venner, men Ullevålseter angår jo vårt nedslagsfelt i like stor grad som for Maridalsfolket.

FØR OG NÅ er på vei ut til medlemmene, og ikke-medlemmer kan kjøpe årsskriftet – eller melde seg inn – her.

Akersborg – vår lille grend

Vår lille grend

Jubileumsboka Vår lille grend tar for seg 75 års Akersborg-liv.

Akersborg vel er 75 år, og den rikt illustrerte jubileumsboka er kommet fra trykkeriet.

Vår lille grend tar for seg historien, husene, menneskene og livet i rekkehusene i Ullevålsalleen og Akersborg terrasse.

Boka koster 150 kr og kan bestilles ved henvendelse til redaktøren:

FØR OG NÅ – for niende gang

Før og nå 2012 forsideFor niende gang kan historielaget presentere årsskriftet Før og nå, denne gang 2012-utgaven. Årsskriftet er sendt lagets medlemmer sammen med vårprogrammet 2013.

Redaktør Hans A. Grimelund-Kjelsen sier seg vel fornøyd med innholdet i bladet:

– Vi får først en lengre artikkel fra Helge Haakenstad om kulturminner langs Ankerveien, fra Sognsvann til Hammeren og opp til Skjærsjødammen. Artikkelen er på mange måter en utdypning av kulturminnevandringene i 2011 og 2012. Det er også spennende å innta en artikkel om eventyrfortelleren Per Christen Asbjørnsen, som var opptatt av meget mer enn de rene eventyrhistorier i sitt mangslungne liv.

– Krigstiden er fortsatt aktuell?

– Ja, og denne gang har Knut Olborg skrevet om unge sabotører under krigen. Lokalhistorien blir nok aldri helt ferdig med okkupasjonsårene og alt som da skjedde. Det er mulig historielaget senere skal vinkle krigsårene i vårt område i et mer samlet perspektiv.

Hans A. Grimelund Kjelsen er også glad for å kunne få trykket historien om Vebjørn Tandberg og hans radiofabrikk:

Les videre

Ny bok om Nedre Nygård

Knut Olborg_ Nedre Nygaard Krønike

Knut Olborg har skrevet om mennesker og miljøer fra Nygård.

Knut Olborg har skrevet Nedre Nygaard Krønike. Den gis ut i disse dager i samarbeid med historielaget.

Boken omhandler mennesker og begivenheter som har formet denne delen av vår bydel. Mange av dem som nå bor på Nedre Nygård, er etterkommere til de første som bosatte seg der.

Nedre Nygaard Krønike kan bestilles hos Knut Olborg:

Pris kr 100.

Sognsvannsbok i nytt opplag

«Stedet hvor alle trives – Sognsvann og omegn» utkom i 2000 og har vært utsolgt lenge. Nå har forfatterne, Tor Børsting og Bodil Moum Børsting sørget for et nytt opplag.

Tor Børsting og Bodil Moum Børsting har skrevet to lokalhistoriske bøker fra vårt område.

Boka forteller om sognsvannsområdets natur, historie, samfunns- og næringsutvikling, ikke minst er gruve- og steinindustrien i området grundig behandlet. I bokas annen del er de enkelte plassene – og de som har bodd der – nærmere beskrevet.

Både denne og «Historien om Korsvoll» av de samme forfatterne, er til salgs i Tåsen bokhandel.

Nytt kulturkart for Sognsvannsområdet

Sogn kultur- og historielags nye kulturkart ble lansert på Kulturminnedagen, 11. september 2011. Kartet omfatter Sognsvannsområdet, der mange forskjellige typer kulturminner er representert.

Kulturminner i SognsvannsområdetKulturminnene – 77 i tallet – blir beskrevet i et eget hefte, supplert med fotografier og tegninger. Her kan man følge utviklingen av bosetning, arbeids- og friluftsliv, noen ganger gjennom eksisterende bygninger og anlegg, andre ganger gjennom hustufter eller spor i terrenget.

De fleste kulturminnene er også angitt med koordinater, så stifinnere både kan bruke kart og GPS. På baksiden av kartet finnes gamle kart over området, slik at man kan følge utviklingen fra 1700-tallet og frem til i dag.

Les videre