Bli med til Ringerike 23. september

Veien kulturminnepark

Veien kulturminnepark, med oppbygd langhus, er blant reisemålene

Historielagets høstturer har vært populære, og lørdag 23. september setter vi kurs mot Ringerike. En rekke kulturminner står på menyen og vi håper på stor oppslutning fra lagets medlemmer med følge.

Utflukten går med buss til Gjellebekk skanse i Lier, Mo gård på Røyse, Veien kulturminnepark m/langhuset i Hønefoss og Ringerikes museum og Norderhov kirke.

Avreise fra Tåsen skole, kl. 09.00, hvor vi er tilbake ca. kl. 18.00.

Både Gjellebekk skanse og Norderhov (med Anna Colbjørnsdatter) har minner fra Karl 12.s felttog i 1716. Gjellebekk er i tillegg kjent for sine marmorbrudd med bl.a. marmor til Marmorkirken i København. Mo gård er Jørgen Moes barndomshjem. Han har sterk tilknytning til vårt område, som prest i Vestre Aker i 1870-årene. Veien kulturminnepark har gravfelt fra eldre jernalder, langhus og arkeologisk museum.

Les videre

Vi sees på Gjetemyren 3. mai

Gjetemyren var opprinnelig en løkke som tilhørte borgermester Johan Pettersen Bergmann. Løkken ble i 1741 lagt under Store Ullevål og ligger nå inne på Nordre Gravlund. Onsdag 3. mai besøker historielaget gården, der Geitmyra matkultursenter for barn nå holder til.

Gjetemyren

Gjetemyren. Foto: ukjent / Norsk Folkemuseum

Hoved­bygningen fra 1755 står fortsatt, og det blir anledning til å komme inn og se interiøret. Program for øvrig:

  • Informasjon ved Eivind Løvdal, daglig leder i Geitmyra matkultursenter for barn
  • Erik Hagfors forteller om Wolds arklåve som sto på Voldsløkka rett i nærheten
  • Enkel bevertning

Parkering rett ved Gjetemyren gård på Nordre gravlunds areal med innkjørsel fra Tåsenveien.

Gjetemyren gård, Tåsenveien, 3. mai kl. 19.00.
Trenger du transport? Kontakt ett av styremedlemmene, eller tlf. 924 43 882.

Velkommen!

Variert vårprogram

Vårprogrammet til Sogn kultur- og historielag 2017 starter med skihytter ved Store Åklungen og slutter på Gjetemyren.

Onsdag 1. mars får vi høre den ukjente nordmarkshistorien om skihyttepionerene ved Store Åklungen.

I årene frem mot 1900 ble det reist en rekke skihytter i Nordmarka. Nils Voje Johansen forteller om historien til hyttene ved Store Åklungen, vannet der eiendommene til fem Akergårder møttes. Bare én av hyttene, Lyn-hytta (Huldreheim) står fortsatt.

Les videre

Mitt liv som hyttegutt nr. 13

Waisenhuset

MANDAG 3. OKTOBER, kl.18.00: PÅ BESØK I WAISENHUSET

Vi inviterer til Waisenhuset, tidligere Store Ullevål gård, Ullevålsalleen 37. Bjørn Heiberg holder foredraget: «Mitt liv som hyttegutt nr. 13. 1947 til 1952»

Legg merke til tidspunktet. I forkant av foredraget vil han ta oss med på en omvisning før det blir mørkt.

Bjørn Heiberg, som har vært rektor ved Gamlebyen skole og Ekeberg skole, var også tidligere elev ved skolen. Den gang ble skolen kalt for «Hytta». Elevene gikk i skoleuniformer, hadde hvert sitt nummer, og ble kalt «Hyttegutta».

Waisenhuset på Ullevål het opprinnelig Christiania Opfostringshus og ble etablert i 1778 av kong Christian VII i Kongens gate 1. I 1916 kjøpte kommunen Store Ullevål gård og Waisenhuset flyttet dit. Dette var skole og hjem for fattige og gjerne foreldreløse barn og var preget av pietistisk tankegang. Da det ble avviklet i 1978 var det et rent guttehjem. Ullevålsalleen 37 er i dag spesialskole (Vestre Aker skole) for ungdomsskoleelever med sosiale/emosjonelle vansker, etablert 1978.

Alle er hjertelig velkommen til møtet. Spesielt hyggelig er det med besøk fra nabolaget Ullevål hageby, Akersborg vel og Tåsen hageby.

Høstprogrammet klart

Vi ønsker alle en god sommer, men allerede nå kan det være greit å slå fast at Sogn kultur- og historielag har et spennende høstprogram å by på.

Utflukt, lørdag 17. september

Utflukten i år går med buss til Kongsvinger festning med Øvrebyen (Gamlebyen), Odals Verk samt Silkeveven på Skarnes med muligheter for å besøke Kåre Tveter Galleri Lyshuset.

Kongsvinger-festning

Kongsvinger festning. Foto: Kongsvinger kommune (CC-BY)

På utflukten er alle hjertelig velkommen, men medlemmer/ledsagere har prioritet.
Informasjon om påmelding og betaling vil bli sendt ut i begynnelsen av august.

Les videre

Lederskifte i historielaget

Det er ikke hvert år det velges ny leder i Sogn kultur- og historielag. Årsmøtet 7. april 2016 ble derfor historisk, da Mette Breder gikk av etter 14 år som leder. Ny leder er Svein Kile.

IMG_1284 (2)

Avtroppende og ny leder, Mette Breder og Svein Kile. (Foto: Trond Smith-Meyer)

I sin takk til Mette Breder trakk Kile fram hvordan laget har utviklet seg i løpet av hennes ledertid. Sogn kultur- og historielag teller nå 220 medlemmer og er godt etablert med eget årsskrift, billedbase, nettsider og møte- og turaktiviteter.

Mette Breder fortsetter som vanlig styremedlem, mens årsmøtet valgte Hege Blom og Anita Bruusgaard som nye styre-/varamedlemmer. Les hvem som sitter i styret her.

Etter det formelle årsmøtet viste Unni Eriksen en film fra mai- og junidagene 1945, basert på filmopptak fra hennes far, Reidar Eriksen.

Les årsberetningen til Sogn kultur- og historielag her:

Les videre

Årsmøte 7. april

Notis

Velkommen til årsmøtet 7. april kl. 19.00 på Tåsen seniorsenter. Ta med årsmøtepapirene dere har fått tilsendt!

Dagsorden

  1. Konstituering. Valg av ordstyrer og referent. Kommentarer til innkalling og dagsorden
  2. Årsberetning
  3. Godkjenning av regnskap
  4. Valg
  5. Planene fremover
  6. Eventuelt

Pause med enkel bevertning.

Kl. 20: «8. mai 1945»
En privat dokumentarfilm vist av Unni Eriksen.