Bøker og kart

Sogn - en del av OsloDet er skrevet flere bøker om historie og kultur i vårt område.

  • Bydelsutvalget i daværende bydel 34 (Sogn) utgav i 1980 boka Sogn en del av Oslo,  skrevet av Johan L. Stang. Boka finnes på biblioteket og kan også oppdrives på antikvariater.

Andre lokalhistoriske bøker som er kommet de senere år:

  • Bodil og Tor Børsting: Stedet hvor alle trives – Sognsvann og omegn, 2000, nytt opplag 2011
  • Bodil og Tor Børsting: Historien om Korsvoll, 2003
  • Tor Weibye (red.): Kirken på Kalvehaugen. Vestre Aker kirke gjennom 150 år, 2005
  • Anne Fogt, Siri Meyer, Anne Ullmann: Ullevål hageby gjennom 90 år, 2007
  • Knut Olborg: Nedre Nygaard Krønike, 2012
  • Ellen Holm Stenersen (red.): Vår lille grend, 2013
  • Knut Olborg: Historien om Berg, 2014
  • Edvard Stang: Søndre Taasen Hovedgaard, 2015

Bøkene til Bodil og Tor Børsting kan kjøpes gjennom Sogn kultur- og historielags nettbutikk.

Før og nå

Historielaget har siden 2004 utgitt årsskriftet Før og nå. Tidligere utgaver er å få kjøpt for 50–100 kr. Nye medlemmer får siste utgave uten ekstra kostnad.

Kulturkart

Kulturkartet Sogn (2000) er en døråpner til kulturhistoriske verdier i bydelen. Det dekorative kartet inneholder informasjon om kulturminner og mye mer fra Sognsvann og Svartkulp i nord til Blindern og Ullevål i sør.

Kulturminner i Sognsvannsområdet (2011) Kartet omfatter Sognsvannsområdet, der mange forskjellige typer kulturminner er representert. Disse blir beskrevet i et eget hefte, supplert med fotografier og tegninger. Her kan man følge utviklingen av bosetning, arbeids- og friluftsliv, noen ganger gjennom eksisterende bygninger og anlegg, andre ganger gjennom hustufter eller spor i terrenget