Isdammene i Vestre Aker

Isskjæring fotografert av A. B. Wilse i 1901.

Isskjæring var tidligere en stor eksportindustri, også i vårt område.

Torsdag 2. mars kommer tidligere museumsdirektør og professor Per G. Norseng for å fortelle om isdammene i Vestre Aker, den norske iseksporten og de nye mat- og drikkevanene i Nord- og Vest-Europa 1850–1920.

Velkommen til møte i Ullevål hageby seniorsenter, Damplassen 20, torsdag 2. mars kl. 19.00.

Nytt navn på historielaget

Nå heter vi Nordberg Tåsen Ullevål historielag!

Årsmøtet 27. april 2022 var historisk på mange måter. For første gang i lagets historie ble tre årsmøter avholdt samtidig – på grunn av pandemien var det tre år siden sist medlemmene var samlet til årsmøte.

Det er heller ikke hvert år laget får en ny leder. Svein Kile gikk av etter seks år som leder og overlot plassen til Hans Andreas Grimelund Kjelsen. Han har vært med i historielaget siden starten og har også redigert årsskriftet Før og nå siden første utgave i 2004.

Navneskifte

Etter 21 år som Sogn kultur- og historielag vedtok årsmøtet enstemmig å skifte navn til Nordberg Tåsen Ullevål historielag. I begrunnelsen for sin innstilling pekte styret på at Sogn (som tidligere var et bydelsnavn) nå bare betegner et avgrenset strøk. Siden lagets område ikke har noe samlende og dominerende strøksnavn, måtte det nye navnet settes sammen av flere, heter det i styrets begrunnelse:

«Alle strøksnavnene i vårt område, unntatt Korsvoll, er gamle gårdsnavn med historiske grenser. Nordberg, Tåsen og Ullevål er store gårder, navnene er godt kjent også utenfor bydelen og betegner strøk som til dels går utover den opprinnelige gårdens utstrekning. Samtidig representerer de sammen øvre, midtre og nedre del av historielagets virkeområde.»

Laget ble stiftet i 1982 som Lokalhistoriens venner – Lokalhistorisk forening for Sogn og omegn, og fikk navnet Sogn kultur- og historielag etter opptagelse av Kunstring 22 i 2001. Siden har også Ullevål og omegn historielag gått inn i vårt lag.

Endelig årsmøte(r) igjen!

Onsdag 27. april inviterer vi til – ikke bare ett, men tre årsmøter!

Sidsel Helliesen

Vi har utsatt de to siste årsmøtene, så årsmøtene for 2019, 2020 og 2021 holdes samme kveld. Etter årsmøtene vil kunsthistoriker Sidsel Helliesen holde foredraget:

Fra villnis på Nordberg til
attraktivt felt med eneboliger

Hun vil særlig snakke om utbyggingen av Dyrlandsveien–Tirilveien–Lersolveien, men vil også komme inn på bolig.

Velkommen til Ullevål hageby seniorsenter, Damplassen 20, onsdag 27. april kl. 19.

Velkommen til julemøte

Julekort fra 1910 (Nasjonalbiblioteket)

Sogn kultur- og historielag inviterer til julemøte torsdag 2. desember 2021, kl. 19 på Ullevål hageby seniorsenter, Damplassen 20.

Tidligere prest i Vestre Aker og Bakkehaugen kirker, Ingar Seierstad, vil fortelle om «Jul – fra Middelhavet til Nordishavet».

I tillegg lanseres årets utgave av årsskriftet FØR OG NÅ, som vil bli delt ut til medlemmene. Det vil bli mulig å kjøpe flere eksemplarer i løssalg, også av tidligere utgaver.

Vi serverer kaffe og julekake.

Velkommen!

Nytt FØR OG NÅ til frigjøringsjubileet

Årets utgave av FØR OG NÅ er på vei! Lagets medlemmer vil få den i god tid før jul.

Det er 75 år siden krigen sluttet, og det setter sitt preg på innholdet, sier årsskriftets redaktør Hans Andreas Grimelund-Kjelsen, som sender en stor takk til æresmedlem og historiker Knut Olborg som i sin artikkel redegjør for krigens siste dager i Norge:

Bildet på forsiden med barn i en Jeep et tatt den 8. mai 1945. Flere av barna lever den dag i dag i vår bydel.

– Olborg har i stor grad tatt utgangspunkt i tysk kildemateriell, og han planlegger en bokutgivelse om dette temaet. Knut Olborg er kanskje Norges fremste fagmann på frigjøringstiden og årene etter, med særlig henblikk på hjemsendingen av de tyske soldatene som befant seg på norsk jord.

– En gruppe av ungdommer fra Ullevål hageby ble i 1944 en del av Pelle-gruppa. I årets utgave får vi stifte nærmere bekjentskap med den lokale gruppen, hvordan den var sammensatt og hvilke sabotasjeaktiviteter de deltok i.

Frigjøringsdagen med lokale øyne er det også skrevet om. Men Grimelund-Kjelsen legger til at det naturligvis er funnet plass til annen lokalhistorie enn fra krigsårene, noe også med en aktuell vinkel:

– Artikkelen om Gaustad sykehus kan for eksempel leses som et apropos til sykehusplanene i samme område, sier redaktøren, som ønsker god lesning til alle medlemmer av historielaget.

Alle medlemmer får FØR OG NÅ levert i postkassen. Årsskriftet koster 100 kroner i løssalg og er også en glimrende julegave!

Utsettelser i historielagets møteprogram

To av våre møter i vår måtte utsettes pga. Covid-19-pandemien.

Det gjaldt årsmøtet med historiker Oskar Aanmoens foredrag om Napoleons norske forrædere. Likeledes vandringen på «Gaustad Asyl» og Rikshospitalet med foredrag av professor i arkitekturhistorie Mari Hvattum og Svein H. Bergersen.

Gaustad sykehus melder fremdeles om strenge restriksjoner pga. pandemien. Vi har derfor funnet det nødvendig å utsette møtet til våren. Dersom det også da er vanskelig å finne hensiktsmessige lokaler, bør vi finne en løsning med bare vandring.

Styret har videre vedtatt å utsette årsmøtet for 2019 til neste år og gjennomføre det samme dag som årsmøtet for 2020. Årsberetning og regnskap 2019 er sendt til medlemmene.

God sommer!

Kjære medlemmer! Håper dere har forståelse for at vi i den senere tid har stengt ned vår virksomhet pga. koronasmitten.  

Svein Kile er styreleder i Sogn kultur- og historielag. Foto: Trond Smith-Meyer

Året begynte hyggelig med en fullsatt sal på Thor Gotaas’ foredrag om vår olympier Ivar Formo. Årsmøtet og historiker Oskar Aanmoens foredrag 18. mars om Napoleons norske forrædere, måtte utsettes. Likeledes vandringen 3. juni på «Gaustad Asyl» og Rikshospitalet med foredrag bl.a av professor i arkitekturhistorie Mari Hvattum. Et hovedpoeng med denne vandringen er å se sammenhengen mellom disse 2 bygningskompleksene og få frem at Rikshospitalets arkitektur er sterkt inspirert av Schirmers «Gaustad Asyl». Slikt sett er begge disse unike arkitektperlene bevaringsverdige.

Mange var skuffet da disse foredragene ble avlyst. Vi prøver derfor å få til vandringen på Gaustad i slutten av september og årsmøtet med Aanmoens foredrag i oktober. I tillegg ønsker vi å videreføre våre foredrag om norske juletradisjoner i slutten av november.

Vårt tradisjonsrike årsskrift FØR OG NÅ  kommer med nytt nummer i slutten av november d.å. I  år er det 75 år siden frigjøringen. Det er naturlig at en stor del av innholdet vil fokusere på dette. Vi setter pris på aktive medlemmer. Derfor oppfordrer  vi alle som har minner fra frigjørings- og/eller krigsdagene til å ta kontakt på e-post sognhistorielag@gmail.com eller med Hans Andreas Grimelund-Kjelsen, tlf 454 52 740. Har dere en lokalhistorie med et annet emne tar vi også det imot med takk.

Ønsker alle god sommer og håper på et mer åpent samfunn til høsten.

Vennlig hilsen
Svein Kile
styreleder

Frigjøringsjubileet markert i Ullevål hageby

8. mai ble 75-årsjubileet markert med kransenedleggelse på minnesmerket over de 26 falne fra Ullevål skolekrets.

Guri Hjeltnes, direktør ved Holocaust-senteret, holdt hovedtalen og viste til hvordan Ullevål hageby-området var et viktig arnested for motstandsbevegelsen under okkupasjonen. Lederen for etterretningsorganisasjonen XU var herfra, og i tillegg mange unge gutter som deltok i sabotasjeaktivitetene i Pelle-gruppa, ikke minst den store skipssabotasjen mot Nyland og Akers Mek. i november 1944.