Johan L. Stang – til minne

Johan L. Stang var initiativtager til, og senere æresmedlem av, Sogn kultur- og historielag.

Det er med vemod vi konstaterer at Johan Ludvig Stang, født 1929, forlot oss den 14. desember 2011 etter et lengre sykeleie. Han satte spor etter seg i vårt lokalmiljø på Berg, Nordberg og Sogn i Oslo. Vi minner ham først og fremst fordi han var initiativtaker og stifter av vår forening, opprinnelig kalt Lokalhistoriens Venner, Sogn og omegn.

Johan Stang var utdannet med magistergrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo i 1957, med bifag i sosiologi og historie. Han valgte tidlig å bli lektor og avsluttet sin yrkeskarriere på Berg videregående skole i 1999. (En av hans postulater var for øvrig at lærer- og lektorstanden var den hyggeligste yrkesgruppen i Norge!) Johan Stang var aktiv som bydelspolitiker i Høyre og engasjerte seg for norsk medlemskap i EU, foruten å knytte bånd til de baltiske land der hans hustru kom fra.

Les videre

Orienteringsskilt på Tyskertoppen

Korsvolltoppen er et friområde med spor av krigshistorie. Nå er det endelig kommet opp et orienteringsskilt her, takket være godt samarbeid mellom organisasjoner og kommunen.

Orienteringsskilt på Korsvolltoppen

Skiltet på plass på Tyskertoppen. Bak Kåre Bakke (Nordberg Lions) og Mette Breder (Sogn kultur- og historielag), foran f.v. Stine Grønvold (Korsvoll Vel), Linn Leonora Nystad og Trude H. Olsen (Bymiljøetaten). Foto: Nordre Aker Budstikke / Kristin Tufte Haga

Korsvolltoppen, som ligger øst for Havnabakken, er et friområde på rundt 75 dekar. Fra 1943 til 1945 var det en tysk luftvernstilling her. Denne historien blir nå fortalt gjennom et nytt orienteringsskilt som er kommet opp gjennom et samarbeid mellom Sogn kultur- og historielag, Bymiljøetaten, Korsvoll Vel og Nordberg Lions.

I høst har også Korsvoll Vel arrangert flere ryddedugnader på friområdet.

I 1937 utgjorde arealet («Korsvoll-skogen») 87 dekar. Utvidelsen av Carl
Kjelsens vei og andre utbygginger har redusert friområdet til det nåværende ca. 75 dekar.

Les mer:

Innholdsrik og regnvåt kulturminnemarsj

Søndag 11.september 2011 møtte over 70 mennesker opp til kulturminnemarsj i Sognsvannsområdet i regi av Sogn kultur- og historielag, med Nordberg Rotaryklubb som samarbeidspartner.

Kulturvandring

Tor Børsting viser restene av en gammel steinbu ved Sognsvann. Foto: Aage Erichsen.

Referat ved Hans Andreas Grimelund Kjelsen

Historielaget hadde utarbeidet et kulturminnekart for området, med tilhørende hefte utgitt som nytt nummer av Før og nå 2011. Både kartet og årsskriftet ble utdelt til alle som kom. Tor Børsting, Svein Kile og Evald Jon Strøm, som utgjorde redaksjonen skal høste ære for denne flotte utgivelsen.

Leder Mette Breder redegjorde for arbeidet med kart, hefte og planlegging av marsjen. Valg av dag hadde sammenheng med at denne dagen var den europeiske, og dermed også den norske kulturminnedagen, med tema: Skjulte skatter – Spor i landskapet.

Marsjens intensjon var å se nærmere på plassene rundt Sognsvann, geologien på stedet, bevege seg til Nedre Blanksjø og videre til Kollbakkene mot Maridalen, for så å oppsøke svenskemuren og Sogneberg gruver. Alt sammen forklart og beskrevet innledningsvis av Svein Kile.

Les videre

Sognsvannsbok i nytt opplag

«Stedet hvor alle trives – Sognsvann og omegn» utkom i 2000 og har vært utsolgt lenge. Nå har forfatterne, Tor Børsting og Bodil Moum Børsting sørget for et nytt opplag.

Tor Børsting og Bodil Moum Børsting har skrevet to lokalhistoriske bøker fra vårt område.

Boka forteller om sognsvannsområdets natur, historie, samfunns- og næringsutvikling, ikke minst er gruve- og steinindustrien i området grundig behandlet. I bokas annen del er de enkelte plassene – og de som har bodd der – nærmere beskrevet.

Både denne og «Historien om Korsvoll» av de samme forfatterne, er til salgs i Tåsen bokhandel.

Nytt kulturkart for Sognsvannsområdet

Sogn kultur- og historielags nye kulturkart ble lansert på Kulturminnedagen, 11. september 2011. Kartet omfatter Sognsvannsområdet, der mange forskjellige typer kulturminner er representert.

Kulturminner i SognsvannsområdetKulturminnene – 77 i tallet – blir beskrevet i et eget hefte, supplert med fotografier og tegninger. Her kan man følge utviklingen av bosetning, arbeids- og friluftsliv, noen ganger gjennom eksisterende bygninger og anlegg, andre ganger gjennom hustufter eller spor i terrenget.

De fleste kulturminnene er også angitt med koordinater, så stifinnere både kan bruke kart og GPS. På baksiden av kartet finnes gamle kart over området, slik at man kan følge utviklingen fra 1700-tallet og frem til i dag.

Les videre

Besøk på Nordre Taasen

Terje Taasen viste rundt og fortalte fra gårdens historie. Foto: Trond Smith-Meyer

Tirsdag 6. september var historielaget invitert til Nordre Taasen gård. Storstua i empirebygningen fra 1836 var fylt til randen da Terje Taasen, 5. generasjons eier, fortalte om gården, som har vært i familiens eie siden 1833.

Nordre Taasen var en av de store gårdene i Vestre Aker, med tilhørende eiendom helt opp til Maridalsvannet (med plassene Pølen og Bekken). Fra begynnelsen av 1900-tallet ble imidlertid det meste av jordveien solgt ut, først til utbyggingen av Tåsen skole, deretter til Akersbanene for utbygging av Sogn hageby og Sognsvannsbanen.

Les videre

Kulturminnevandring fra Sognsvann til Maridalen

Den norske kulturminnedagenVi inviterer til markeringen av Den norske kulturminnedagen 11. september 2011 med kulturminnevandring fra Sognsvann til «Jøssingbakkene» i Maridalen.  

Temaet for denne dagen er «Skjulte skatter – Spor i landskapet».

Sognsvannsområdet er et unikt kulturminneområde med mange «Skjulte skatter og spor i landskap» og er også et av Oslos mest besøkte friluftsområder.

Les videre