Om oss

Norberg Tåsen Ullevål historielag har som formål å fremme interessen for, og øke kunnskapen om lokalhistorie og kulturaktiviteter i sitt område. Foreningens viktigste oppgaver er å registrere fakta om fjern og nær fortid, slik at stoffet blir tilgjengelig for dagens og kommende generasjoner. Gjennom møtevirksomhet og lagsarbeid er foreningen et forum for alle som vil delta aktivt, eller ønsker å få mer kunnskap om livet i nærmiljøet.

Sogn kultur- og historielags område

Oversiktskart over lagets geografiske nedslagsfelt (Statens kartverk / Geovekst)

Foreningens geografiske nedslagsfelt omfatter i store trekk Oslo 8. Området grenser

  • i vest mot Blindernveien og Sognsvannsbekken
  • i øst mot Akerselva
  • i sør mot Voldsløkka og Kirkeveien

Rike kulturminner og tidligere bosetning overskrider markagrensen i nord.

Foreningen er tilknyttet

Historie
Lokalhistoriens venner – Lokalhistorisk forening for Sogn og omegn, ble konstituert i 1982. Vedtekter og retningslinjer for virksomheten ble vedtatt på foreningens første ordinære årsmøte den 26. januar 1983.

Navnet Sogn kultur- og historielag ble valgt da Kunstring 22 og Lokalhistoriens venner i 2001 fant tiden moden for å samarbeide om oppgavene. Siden har Ullevål og omegn historielag kommet til.

Navnet Nordberg Tåsen Ullevål historielag ble valgt på årsmøtet i 2022.

Les mer: